پذیرش بدون آزمون دانشجویان دارای استعدادهای درخشان در مقطع ارشد

پذیرش بدون آزمون دانشجویان دارای استعدادهای درخشان در مقطع ارشد :


1- دانشگاه محقق اردبیلی

در مقطع ارشد از دانشجویان دارای استعداد درخشان بدون آزمون دانشجو می پذیرد

زمان ثبت نام تا تاریخ 30/02/1396

جهت ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر در مورد نحوه ثبت نام ، لیست رشته های موجود و ... به سایت

www.uma.ac.ir

مراجعه نمایید.

2- دانشگاه کوثر بجنورد ( ویژه خواهران )

در مقطع ارشد از دانشجویان دارای استعداد درخشان بدون آزمون دانشجو می پذیرد

زمان ثبت نام تا تاریخ 30/02/1396

جهت ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر در مورد نحوه ثبت نام ، لیست رشته های موجود و ... به سایت

www.kub.ac.ir

مراجعه نمایید.

 
امتیاز دهی
 
 

 
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما