دوشنبه 14 فروردين 1396 غذای دانشجویی دانشگاه در نظر دارد در روزهای دوشنبه و چهارشنبه هرهفته غذای گرم  توزیع نماید . لذا دانشجویان متقاضی جهت تهیه فیش غذا قبل از این روزها به واحد فرهنگی دانشگاه مراجعه و فیش غذا خریداری نماید.🍽
زمان فروش فیش غذا : همه روزه از ساعت 8 صبح الی 14  ( در ضمن فیشها را از روز قبل تهیه نمائید در روز توزیع غذا فیش فروخته نمی شودو غذا به دانشجویانی که قبلا فیش خریداری نموده اند داده می شود)
 واحد فرهنگی دانشگاه
 
امتیاز دهی
 
 

 
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما