شنبه 26 فروردين 1396 کارگاه مهارتهای زندگی با موضوع چگونه حال خوبی داشته باشیم کارگاه مهارتهای زندگی تحت عنوان ( چطورحال خوبی داشته باشیم :مبتنی برآموزش های انتخاب) روز پنجشنبه 24 فروردین در سالن همایش دانشگاه برگزار شد.در این کارگاه تعداد 30 نفر از دانشجویان رشته های روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه حضور داشتند و جناب آقای مجتبی وزیری مدرس دانشگاه در خصوص مهارتهای رفتاری انسانها و چگونگی استفاده از آنها برای داشتن حال خوب با استفاده از بیانات برزگان و اندیشمندان روانشناسی  صحبت نمودند و در ادامه در خصوص فعالسازی انجمن علمی روانشناسی  و چگونگی فعالیت و حضور دانشجویان در انجمن علمی بیاناتی را ایراد نمودند
 
امتیاز دهی
 
 

 
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما